Ucapan Hari Raya Iedul Fitri Sunda Bingits

0
15

MPI-Jawabarat

*GUPAY KAMELANG*
*PILEULEUYAN*

Asa beuki harengheng, kasedih ati teh !
Teu daek leler2 !
Dulur saturuy, dulur salembur, sobat, babaturan pangulinan, babaturan sapagawean singlaleos arangkat ninggalkeun urang . . . !

Mun seug ditengetan, *hirup teh lir ibarat balebat datang ngan sakolebat* ! *Ka uger ku poe* . . . !

Urang *hirup di dunya teh ngan tilu poe*!. . . !
– Poe kamari . . . . !
– Poe ayena . . . . !
– Poe isukan . . . . !

– Poe Kamari, nu geus kaliwat, pamohalan bisa amprok deui !
Ngan natrat ngalangkang lampah nu geus disorang pikeun nuyun lakuning hirup poe ayeuna jeung poe isukan, sangkan teu sasar nya lampah . . . !

– Poe Ayeuna, nu keur dirandapan, dilakonan ku urang . . . . !
Kahirupan poe ayeuna kudu leuwih hade ti poe kamari, bekeleun mulang ka lemah cai nu sajati, nuturkeun babaturan urang nu geus indit ti heula . . . . bari teu balik deui !

– Poe Isukan, nu bakal kasorang . . . !
Teu apal naon nu bakal karandapan poe isukan ! Biheung nepi, biheung moal urang ka poe isukan !
Urang kudu rancingeus ngamangpaatkeun waktu, jeung ngarasa syukur ku nikmat nu dipaparin ti Alloh SWT !
Di antarana :
Urang masih keneh kumpul ngariung jeung kulawarga . . . . !

Mun seug budak rewel, bedegong, minculak :
– Urang contoan kulampah urang nu hade !
– Urang didik, atik kurasa kaasih, jeung agama nu hade !
– Papagahan ku rasa kanyaah, olo ku rasa pangogo !
Kudu ngarasa syukur masih keneh bisa babarengan, maranehna masih bisa ngeusian hate urang !
Boa2 isuk atawa pageto mah *maranehna ninggalkeun urang* Atawa *urang nu ninggalkeun maranehna* !

Sarewel-rewelna salaki atawa pamajikan, kudu disyukuri sabab masih keneh bisa hirup babarengan . . . !
Mangpaatkeun ieu waktu pikeun silih simbeuh ku kadeudeuh, silih cebor ku kasono, silih siram ku kanyaah ku sacara agama numutkeun jungjunan urang Rosululloh SAW !
Sabab teu apal, boa isuk atawa pageto *pasangan hirup teh ningalkeun urang*, atawa *urang nu ningalkeun manehna* !

Sagoreng-gorengna babaturan, pasti maranehna pernah nyieun kahadean ka urang !
Inget terus kahadean maranehna !
Urang teu bisa ngitung waktu, nepi ka iraha bisa babarengan… !!!
Bisa wae *ngadadak, urang kaleungitan sobat, babaturan, baraya. Padahal cikeneh atawa kamari urang sempal guyon gogonjakan, silih do’akeun jeung maranehna*… !!!

Kukituna, sanajan diri patebih, raga paanggang. teu tiasa paamprok jonghok, patepang raray, patarema panangan !
Ku ngalangkungan grup WA ieu, pamugi mimitran baraya sadayana ulah rek bengkah !
Hayu urang beungkeut pageuh ku kadeudeuh, patri ku tali jaladri kaasih, cangcang ku simpay kanyaah tur kamelang, mugia baraya sadayana tansah ginanjar kawilujengan aya dina kabagjaan di alam pamulang ! Aamiin,

Salam baktos ti pribados sareng kulawarga !

– Ecagkeun pagawean anu hese !
– Manfaatkeun oksigen gratis ti Alloh SWT jeung vitamin D tina moncorongna panon poe…
– Larapkeun ku syukur ka Robbun ghofuur…
mugia dulur jisim kuring sadayana aya dina lindungan ALLOH…
Aaaamiin…
Wassalaam…

Salam baktos Redaksi MPI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here